Redna skupščina TK Luka Koper bo 14.marca

6dan72

Na podlagi 22.člena Statuta TK Koper, Teniški klub Koper sklicuje:

Redno skupščino Teniškega kluba Koper,

ki bo v četrtek, 14.marca 2019 ob 17.30 uri v sejni sobi v Športni dvorani Arena Bonifika (1.nadstropje).

Predlog dnevnega reda:

1.Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:

-delovno predsedstvo
-verifikaciojska komisija
-overovatelja
-zapisnikar

2.Pregled zapisnika zadnje skupščine
3.Poročilo o delu za leto 2018 in obravnava finančnega poročila za leto 2018
4.Poročilo nadzornega odbora
5.Sprejem poročila o delu, poročila NO in zaključnega računa za leto 2018
6.Predlog plana in finančnega načrta za leto 2019
7.Razno-pobude in vprašanja

Vsi člani in zainteresirani si lahko ogledajo vsa gradiva za skupščino v klubski pisarni vsak dan od ponedeljka do petka od 9-11 ure.

Koper, 4.3.2019                                                                                             Aleksandar Živin
                                                                                                                            Predsednik

TENNISEUROPEFed Cup logoitfprocircuititfsenior